logo profil logo profil

Databeskyttelse

I denne databeskyttelsespolitik er beskrevet, hvordan Profil Revision indhenter, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i et kundeforhold med os.

Personlige oplysninger

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant for at vurdere, om vi kan indgå en aftale med dig om levering af tjenesteydelser samt efterfølgende at opfylde aftalen om levering af den aftalte tjenesteydelse. Ligeledes for at vi løbende gerne vil orientere dig om andre tjenesteydelser, der kunne være interessante for dig.

Vi foretager registrering af oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling og som er nødvendige for at optimere de aftalte tjenesteydelser.

Vi indsamler og registrerer dine persondata såsom navn, adresse, e-mail, cpr-nummer, skattemæssige oplysninger m.v., når du frivilligt opgiver disse oplysninger til os. Ligeledes indsamles oplysninger fra myndigheder (SKAT, Erhvervsstyrelsen, tingbog, personbog, bilbog m.m.), når du giver os adgang til dette, eller lovgivningen forskriver dette.

Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for Profil Revisions behandling af dine personoplysninger er lovgivningen herunder

Revisorloven

Bogføringsloven

Hvidvaskloven

Skatte- og skattekontrolloven

Momsloven

Databeskyttelsesloven

Videregivelse og overførsel af oplysninger

Modtager af oplysningerne er sags-, kunde- og ledelsesansvarlige revisorer samt personale i revisionsvirksomheden, som skal løse opgaven.

Personalet har alle skriftligt tiltrådt regler om fortrolighed, tavshedspligt og uafhængighed.

Profil Revision videregiver udelukkende personfølsomme data i tilfælde hvor det er nødvendigt for at levere de ydelser som samarbejdet kræver.

Det omfatter blandt andet indberetning af lønoplysning samt indberetning af selvangivelser og indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Vi tager IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT- og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares forsvarligt og fortroligt.

Rettigheder

Du har ret til indsigt i data, der opbevares.

Du har ret til at anmode om berigtigelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling.

Du har ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet).

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du har ret til at anmode om sletning af personoplysninger.

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger.

Der forekommer ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Profil Revision gemmer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til

formålet med vores ydelser. Oplysningerne gemmes dog som minimum efter afslutning af kundeforholdet i 5 år plus indeværende år, grundet krav i bogføringsloven, Hvidvaskloven m.v.

Dataansvarlig

Ønskes yderligere uddybning kontaktes den dataansvarlige i Profil Revision: Thomas Kristiansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..